Witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie został założony w 1958 roku. Mieści się w zabytkowym pałacu, który jest połączony z kompleksem nowych budynków. Cały obiekt usytuowany jest w otoczeniu starego parku. DPS Lubzina ma charakter ponadlokalny i przeznaczony jest dla kobiet. Łączna liczba miejsc wynosi 92, w tym 15 - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 77 - dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Tylko dla kobiet!

OFERUJEMY PRACĘ DLA PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

 

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA

 

W Domu prowadzone są różnego rodzaju zajęcia wychowawcze, rehabilitacyjne i usprawniające oraz terapia zajęciowa według zdolności i zainteresowań podopiecznych. Mieszkanki wykonują różnorodne prace plastyczne, wyszywają serwetki, szydełkują, haftują. Młodsze mieszkanki uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczyh.
Prowadzona jest muzykoterapia. Działa również grupa teatralno-muzyczna, który bierze udział w różnego rodzaju przeglądach artystycznych. Dostępna jest również dla mieszkanek kawiarenka komputerowa z internetem. 

 

W zakresie wymiany form pracy kulturalno–oświatowej DPS Lubzina utrzymuje stałe kontakty z domami pomocy społecznej działającymi tak w naszym, jak i w innych województwach, a także poza granicami kraju.
Mieszkanki spotykają się z niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi mieszkającymi w domach rodzinnych.
Uczestniczą w przeglądach, festiwalach, festynach, zabawach, wycieczkach itp. imprezach.


Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę podzieloną na trzy działy:

- Dział Administracyjno-Gospodarczy, w którego skład wchodzi dyrekcja, kierownik działu, księgowy, referent, magazynier, kierowca-elektryk, obsługa kuchni i pralni, pracownicy remontowi.

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczny, w którego skład wchodzi kierownik ośrodka, fizjoterapeuci, instruktorzy hipoterapii, opiekunowie i pracownicy gospodarczy.

- Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny, w którego skład wchodzi kierownik działu, przełożona zespołu pielęgniarek, pielęgniarki, położna, opiekunki, pokojowe, instruktor do spraw kulturalno-oswiatowych i pracownicy socjalni.

Ze względu na duży stopień niepełnosprawności zarówno intelektualnej jak i fizycznej podopieczne szczególnie wymagają zajęć z zakresu rehabilitacji. Stosowana jest głównie wśród osób niepełnosprawnych, gdzie przebyte choroby psychosomatyczne zostawiły ślady w postaci ograniczeń w sprawności fizycznej i psychicznej. Dom dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym, z którego chętnie korzystają podopieczne. DPS Lubzina oferuje również zabiegi masażu, laseroterapii
i magnetoterapii.

Inną formą terapii jest też leczenie poprzez kontakt z koniem czyli hipoterapia. Działalność taką prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczny „Hucułek” działający przy naszym Domu. Tutaj istota tkwi w nawiązaniu emocjonalnej więzi ze zwierzęciem przez pacjenta. Ta forma jest nastawiona na leczenie sfery psychicznej.
Łagodność, cierpliwość jaka emanuje z konia działa na psychikę pacjenta, powodując wyciszenie emocjonalne.
Samo karmienie zwierzęcia czy głaskanie stanowi źródło relaksu i odprężenia. Organizowane są również przejażdżki bryczką, kuligi, jazda konna. Ośrodek „Hucułek” swoje usługi oferuje również dla osób i grup zorganizowanych z zewnątrz.

 

Przy DPS Lubzina działa STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBZINIE. Stowarzyszenie bardzo prosi o wsparcie na rzecz tych dzieci. 

Środki są przeznaczane na dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, przygotowania paczek mikołajkowych czy zabaw i spotkań integracyjnych z dziećmi z innych stowarzyszeń. 

Rachunek: 14 9171 0004 0009 5660 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Ropczycach Rynek 13.

Created by ARISCO
Copyright © 2019 DPS Lubzina. Wszelkie prawa zastrzeżone