UWAGA!  W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ I ROSNĄCĄ LICZBĄ ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-COV-2 NA ŚWIECIE I W POLSCE DECYZJĄ PODKARPACKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WPROWADZA SIĘ ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN I DO OBIEKTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBZINIE OSOBOM, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA CIĄG ŁOŚCI DZIAŁANIA DPS

 

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA 

!!!! Informacja o odwiedzinach mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

w czasie epidemii Covid-19

Z dniem 5 maja 2021 r. zostaje przywrócona możliwość odwiedzin Mieszkanek naszego Domu.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii osoby odwiedzające Mieszkanki Domu zobowiązane  są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki oraz w czasie odwiedzin mają mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.

Każda osoba odwiedzająca jest zobowiązana do złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożenia epidemicznego i poddania się pomiarowi temperatury.

Mieszkankę mogą odwiedzać w jednym czasie maksymalnie 2 osoby.

Czas odwiedzin wynosi maksymalnie 30 minut.

Termin odwiedzin należy ustalić telefonicznie z Pracownikiem Socjalnym pod nr tel. 17 22 12 123 w 37 

od poniedziałku – piątku w godz. 7:00 – 15:00

Odwiedziny odbywać się będą w wyznaczonym miejscu na terenie Domu w dniach:

Od poniedziałku do piątku – w godzinach 9:00 – 14:00

W soboty, niedziele i święta – odwiedzin nie ma.

Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie informuje o możliwości kontaktu z bliskimi przy użyciu komunikatora SKYPE po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Adres email do wyszukania użytkownika SKYPE mieszkankidpslubzina@outlook.com

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie został założony w 1958 roku. Mieści się w zabytkowym pałacu, który jest połączony z kompleksem nowych budynków. Cały obiekt usytuowany jest w otoczeniu starego parku. DPS Lubzina ma charakter ponadlokalny i przeznaczony jest dla kobiet. Łączna liczba miejsc wynosi 92, w tym 15 - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 77 - dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Tylko dla kobiet!

Created by ARISCO
Copyright © 2019 DPS Lubzina. Wszelkie prawa zastrzeżone