STOWARZYSZENIE
* * *

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie,  39-102 Lubzina 47

Konto bankowe: 14 9171 0004 0009 5660 2000 0010,   Bank Spółdzielczy w Ropczycach, Rynek 13

Bardzo prosimy o wsparcie finansowe lub rzeczowe.

¦rodki s± przeznaczane na dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, przygotowania paczek mikołajkowych czy zabaw i spotkań integracyjnych z dziećmi z innych stowarzyszeń. 

 


Created by ARISCO
Copyright © 2019 DPS Lubzina. Wszelkie prawa zastrzeżone