zwiastun-obrazek
ĆWICZENIA EWAKUACJI W DPS LUBZINA - 2015
25 listopada odbyły się w naszym Domu ćwiczenia pod nazwą "Ewakuacja pensjonariuszy i pracowników z budynku Ośrodka Rekreacyjno-Terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie".

Celem ćwiczeń było m.in. wypracowanie właściwego zachowania się i wyrobienie potrzebnych nawyków wśród pracowników oraz mieszkanek w czasie alarmu i po ogłoszeniu sygnału o ewakuacji, praktyczne sprawdzenie instrukcji alarmowej na wypadek powstania pożaru, kontrola stanu dróg i wyjść ewakuacyjnych, wyeliminowanie usterek technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ludzi wynikłych w trakcie ćwiczeń. Wszystko odbyło się pod nadzorem specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej i z udziałem dyrekcji, pracowników i mieszkanek naszego Domu oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

Created by ARISCO
Copyright © 2019 DPS Lubzina. Wszelkie prawa zastrzeżone