Ogłoszenia

06.03.2019
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie  ogłasza II przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż konia SUR numer identyfikacyjny  POL012630019899